تاریخچه ی شرکت نگزنس

بدون شک یکی از بزرگترین کارحانجات تولید سیم و کابل در دنیا شرکت کابل نگزنس می باشد. به طوری فعالیت این شرکت در زمینه تولید انواع سیم و کابل به بیش از یک قرن میرسد. 1897:آغاز تاسیس شرکت کابل نگزنس در لیون فرانسه. 1912: در این سال شرکت کابل نگزنس…

مطالعه بیشتر