گروه بین المللی مرآت در نزدیک به دو دهه گذشته به عنوان تنها نماینده شرکت نکسانس فرانسه، کلیه محصولات این مجموعه معتبر را در ایران عرضه داشته است نظر به رشد چشمگیر تقاضا و احساس نیاز به محصولات نکسانس و به منظور تقویت ابعاد تخصصی این محصولات در بازار ایران نسبت به گسترش فعالیت های بخش نمایندگی این برند معتبر و نامی اقدامات سازنده ای صورت گرفت و شرکت پرشیان مرآت به عنوان زیر مجموعه گروه بین المللی مرآت و نماینده رسمی و انحصاری شرکت نکسانس فرانسه شروع به فعالیت نمود.